Stacja GDAŃSK GŁÓWNY

galeria zdjęciowa

 

Widok z peronu 3 w kierunku południowym. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Południowa głowica stacji. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Południowa głowica stacji. Po lewej nastawnia. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Widok z peronu 5 (SKM) w kierunku północnym. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Głowica północna. Widoczne perony 4 i 5 (SKM) oraz nastawnia na końcu peronu 4. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Głowica północna i perony stacji Gdańsk Główny. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Głowica północna i perony stacji Gdańsk Główny. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Widok w kierunku Gdańska Stoczni. Tory od prawej: tor SKM w kier. Gdańska Nw. Port., 2 tory SKM w kier. Gdyni, tor z kozłem oporowym, 2 tory dalekobieżne, tory towarowe i bocznice. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Widok w kierunku Gdańska Stoczni (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Widok od strony Gdańska Stoczni na głowicę północną stacji Gdańsk Główny. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Widok od strony Gdańska Stoczni. Widoczne połączenie torów dalekobieżnych z torami SKM. (2005) (foto: Rafał Łaski)

 

Perony Gdańska Głównego. (2005)

 

Budynek dworca od strony peronów. (2005)

 

Perony SKM. Rzadko spotykana EW-unia tym razem jeździła w normalnych obiegach. :-) (2006)

 

Widok w kierunku Stoczni. Trwa remont wiaduktu nad torami. (2006)

 

Wyjazd w kierunku Stoczni. Widoczne w oddali żurawie stoczniowe. (2006)

 

Widok na perony od strony Stoczni. (2006)

 

 

 

Zobacz plan stacji

 

 

Zobacz: GDAŃSK STOCZNIA

 

 

Powrót do spisu